MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: Mevcut müşteri ilişkilerini daha kuvvetli ve kalıcı olması için müşteriye verilen sözlerin, mevcut bütün imkanlar kullanılarak yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması.

YENİ HİZMETLER GELİŞTİRMEK: Rekabetin yönünü değiştirecek, sektörü yönlendirecek. Bu yöndeki fikir ve çalışmaları desteklemek, yenilikçi olmak. Pazara yeni hizmetler kazandırmak.

TESLİM & TERMİN SÜRECİNİN MÜKEMMELİYETİ: Müşteriden hizmet onayının alınmasından, hizmetin tamamlanmasına kadar olan süreçte müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde en iyi hizmetin gerçekleştirilmesi, bu süreçte hizmet ve bilgi akışının sürekli ve kaliteli yapılması.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Kaliteli Yönetim sistem anlayışını benimseyen kurumumuzda mevcut sistemin etkinliğinin ölçülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilerek örnek teşkil edecek durum haline getirilmesi.

KATILIM: Kalite yönetim sistem anlayışını benimseyen kurumuzda personelimizin “kendi geleceğini firmanın geleceğinde görme” anlayışı çerçevesinde katılımlarının sağlanarak, iş ve sosyal yaşantılarında kalite yaşam anlayışının temellerini hazırlamak. Tüm birim ve tarafların katılımı ile organizasyonumuz için ortak karar alma, birlikte gelişim ve Sürdürülebilir Büyüme vizyonunu sağlamak.

MARKA: Firma marka bilinirliğinin mevcut durumu korumak, mevcut durumdan daha ileriye götürmek, sektör içinde ilk akla gelen marka olmak, bunu sürdürebilmek, sektör dışında markasından söz ettirmek, bunu geliştirmek, ulusal bir marka olma yolunda çalışmaları destekleyerek, bu hedefe ulaşmak ve yurt dışında da kendinden söz ettirmek .